Samtaleterapi-Parterapi-Meditation-Terapeutisk massage-Yogahold-Yogauddannelse-Chi Gong-Kunstterapigrupper-Kropsterapi-Kranio Sakral Terapi-Body Sds-Zoneterapi-mm.
<
Hvad er selvudvikling?

Center for Terapi og Selvudvikling er en ramme for dig, der ønsker at udforske dig selv og dine muligheder og potentialer som menneske. Gennem omsorgsfuld kontakt og direkte vejledning ønsker vi at støtte dig i din selvudviklingsproces.

Hvorfor selvudvikling?
Det at være trukket mod selvudvikling handler ofte om en respons på en indre følelse af savn eller længsel efter noget andet, mere eller dybere end det, der umiddelbart er vores indre hverdagskontakt, og det der umiddelbart fylder i vores liv. Erkendelsen af at have brug for et rum til en selvudforskning og hjælp hertil, er det første skridt i en selvudviklingsproces.

Hvad er selvudvikling?
Selvudvikling handler om spirituel og menneskelig vækst. Det handler ikke om at blive noget andet, - men om at blive den, vi i virkeligheden dybest set er! Vi arbejder med selvudvikling ud fra et perspektiv om, at ALLE mennesker indeholder et essentielt kvalitetsniveau. At det er essentielt betyder netop, at det har at gøre med, hvem vi i virkeligheden dybest set er. Det er vores ønske at hjælpe dig i en dybere kontakt med dette niveau i dig, og derved også hjælpe dig til en gradvis accept og forvandling af svære indre tilstande som fx angst, stress, håbløshed, meningsløshed, mindreværdsfølelse, vrede og selvfordømmelse.
Selvudvikling indebærer et arbejde med din egen kontakt ind i dine essentielle kvaliteter såvel som ind i dine vanskeligheder. Kontakten med begge områder vil med tiden give dig en følelse af mere indre styrke, accept, omsorg, fred, og medfølelse. Gennem denne kontakt vil du gradvist kunne opleve en dyb glæde ved livet, en basal glæde i hverdagen, samt en trang til at udfolde og involvere dig verden og i relationer til andre mennesker.

Kvalitetskontakt og oprindelig natur
Vi arbejder med selvudvikling og terapi ud fra en grundlæggende anderkendelse af .........

Læs mere om selvudvikling klik her

Kvalitetskontakt og oprindelig natur
Vi arbejder med selvudvikling og terapi ud fra en grundlæggende anderkendelse af .........alle menneskers oprindelige, spirituelle natur. Det betyder, at vi betragter kvaliteterne hos et menneske som aspekter af en dybereliggende kerne eller oprindelig natur, som det er muligt for et menneske at få kontakt med, og som det vil opleves dybt behageligt og glædesfyldt, at være i kontakt med. Din kontakt med dine egne kvaliteter og din egen essens er dit vækstpotentiale.
Kvaliteterne hos et menneske kan fx manifestere sig som fx kærlighed, glæde, kraft, styrke, medfølelse, blidhed, mildhed, klarhed, visdom, fred, livslyst, kreativitet, frihed, empati, tillid, værdighed, accept, venlighed, tålmodighed, rummelighed mm. Alle mennesker er født med sådanne umistelige kvaliteter, og den enkeltes kombination af kvaliteter er helt unik.

Den menneskelige følsomhed

Den selvudviklingsvej, vi tilbyder, har en lydhørhed overfor den følsomhed, som er et grundlæggende vilkår ved det at være menneske. Vores følsomhed gør, at vi ofte fra tidligt i barndommen og op igennem opvæksten må lukke af for aspekter vores egen indre kontakt - oftest i et forsøg på at overleve. Det er et grundvilkår ved det at være menneske, at vi mister den dybereliggende kontakt og danner en personlighed, som så bliver den gestalt, der tager over.
Den gode nyhed er dog, at en dybere kontakt til os selv, er mulig at genopdage, generobre og derved også realisere og manifestere i verden. Men de fleste mennesker har brug for hjælp, støtte og vejledning, hvis en selvudviklingsproces skal blive en bevidst realitet.

Følelse overfor dig selv
Vi arbejder her ud fra en grundlæggende accept af, at mennesker indeholder både smukke og mindre flatterende sider. Derfor er accept, venlighed og et mildt blik en nødvendige følgesvende, hvis vi skal turde se på os selv, og det liv vi lever. Det kræver både selvomsorg og omhu at konfrontere sig selv, hvis ikke det skal blive på en hård og selvfordømmende måde. Derfor står det centralt i denne selvudviklingsvej at lære at drage omsorg for sig selv og få følelse for sig selv, så vi kan møde os selv ind i vores vanskeligheder på en kærlig og venlig måde. Følelsen for os selv – også ind i de svære områder – vil gradvist sætte os i stand til at gøre op med indre hårdhed og selvfordømmelse, der ofte udgør en vigtig årsag til de problemer vi har.

Sandhed, ærlighed og virkelighed

Længslen efter at blive mere sand og i overensstemmelse med sig selv, kan være en dyb motivationsfaktor i selvudvikling. Derfor handler det om at opdyrke og træne en kvalitet som ærlighed. Evnen til at mærke efter og være ærlig, kræver mod, men er dybt opløftende for psyken og understøtter en evne til at være nærværende både inden i sig selv og til stede i det liv, der foregår omkring os.

Personlighedsmønstre og dybereliggende kvaliteter
Selvudviklingsarbejdet med at få en bedre kontakt til egne kvaliteter, trækker oftest de ting frem, der står i vejen for denne kontakt – vores individuelle vanskeligheder, problemer, skyggesider mm. Et selvudviklingsarbejde handler også om at forholde os til dette. Vi lægger vægt på den følelsesmæssige bearbejdelse af disse vanskeligheder både i nutiden og fra fortiden. Jo mere vi forsøger at udfolde vores kvaliteter, jo mere blik får vi også for vores personlighed, og de mønstre og strukturer, som gør, at vi må lukke af for kontakt med os selv og verden omkring os.

En selvudviklingsproces baseres på dine egne erfaringer og praksis, og vil derfor altid tage udgangspunkt i der, hvor du er.


Center for Terapi og Selvudvikling - Randers - Skolestræde 7, stuen, 8900 Randers C - Telefon: se under kontakt!